DDS wil bedrijfssite omvormen tot staaltje kwalitatieve architectuur

Samen met directeur Kris Dooms kijkt voorzitter Hans Knop (rechts) uit naar nieuwe huisvesting voor DDS.

Samen met de Vlaamse Bouwmeester is intercommunale DDS gestart met de zoektocht naar een architect voor het nieuwe kantoorgebouw aan de Bevrijdingslaan. Men wil de bedrijfssite omvormen tot een staaltje kwalitatieve architectuur met aandacht voor hernieuwbare energie, duurzaam ruimtegebruik, vergroening, circulair bouwen, mobiliteitstroeven en een publieksfunctie.
“We willen een nieuw kantoor met een publieke ruimte op het dak die toegankelijk is via het jaagpad langs de Schelde en een polyvalente zaal”, geeft DDS-voorzitter Hans Knop de opdracht beknopt weer. “De huidige bedrijfssite voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Tijd dus om te investeren in nieuwe huisvesting.” De voorzitter ziet voor het domein van DDS de potentie om hernieuwbare energiebronnen in te schakelen, mobiliteitstroeven uit te werken, meer vergroening uit te voeren en recreatie te creëren voor wandelaars en fietsers.
“Het nieuwe gebouw moet dus infrastructureel en technisch aansluiten op de site. Flexibel ruimtegebruik van de nieuwe kantoren is zeker essentieel. Het ontwerp moet toelaten om in de toekomst de indeling van het gebouw te wijzigen zonder grote interne aanpassingswerken. En uiteraard streven we naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.”

Om de verschillende vervoersmogelijkheden in de regio beter op elkaar af te stemmen, kiest intercommunale DDS er ook voor om een Hoppinpunt op de bedrijfssite te voorzien. De parking wordt uitgebreid met meer laadinfrastructuur voor elektrische wagens en het brede publiek zal, via de samenwerking tussen DDS en Share Mobility, ook gebruik kunnen maken van elektrische deelwagens.

Lees ook deze artikels