Wonen in Dendermonde wordt aantrekkelijker dankzij grote projecten

De komende jaren vinden nog aardig wat projecten plaats die het aanzicht van de stad zullen veranderen. Er zijn onder meer de plannen om de stationsomgeving te vernieuwen. “Het masterplan voor de stationsomgeving moet verer worden ingevuld met concrete investeringen vanuit NMBS, die daarvoor ook een tijdspad heeft vastgelegd”, aldus schepen Marius Meremans. Ook het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Leopoldlaan en de Noordlaan wordt aangepakt waarbij er meer aandacht komt voor voetgangers en fietsers. Op de planning staat tevens de heropwaardering van de De Bruynkaai met daarbij aansluitend de vernieuwing van het kruispunt van de Noordlaan met de Veerstraat. Het achterste gedeelte van de gedempte Dender krijgt een herbestemming en ook de Oude Vest wordt nieuw leven ingeblazen. En dan vergeten we nog de renovatie van de muziekacademie, Huis Van Winckel en de Hollandse kazerne.

„Dendermonde staat er niet alleen voor“

Er ligt voor het stadsbestuur met andere woorden nog flink wat werk op de plank. “We staan er gelukkig niet alleen voor”, zegt Marius Meremans (N-VA), schepen van ruimtelijke ordening. “We hebben zeer constructieve en gewaardeerde partnerships met andere overheden en overheidsdiensten. De samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Vlaamse Waterweg bijvoorbeeld is heel positief. Ook met privépartners werken we goed samen zoals bijvoorbeeld wat het renoveren en herbestemmen van beschermde gebouwen met respect voor de erfgoedwaarde ervan.”

Dendermonde schudt volgens schepen Meremans dankzij deze grote en kleine projecten het imago van een ingeslapen stad van zich af. “Het gaat om een sneeuwbaleffect”, legt hij uit. “Je merkt dat zodra plannen uitgevoerd worden, ook andere initiatieven en investeringen volgen. We hebben op dit ogenblik veel dingen tegelijk op het vuur staan en daarom hebben we een duidelijke algemene visie nodig over de richting die we uit willen met de stad.” Hij verwijst daarmee naar de nieuwe visie op wonen in Dendermonde waar het stadsbestuur zich de komende maanden zal over buigen.

Lees ook deze artikels