Nieuwbouwproject krijgt ongunstig advies

Op de gemeenteraad van begin september lag de omgevingsvergunning van een nieuwbouwproject op de Gentsesteenweg op tafel. „Springvis en Hero Construct dienden op 4 april 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning in om assistentiewoningen met brasserie en een kantoor te bouwen op een perceel gelegen aan Gentsesteenweg 167 in Dendermonde. Dit betreft de eerste fase van een groter totaalproject (nvdr: UMA Park Residences). Eerder verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich al principieel akkoord met het voorstel van project“, aldus de stad in een mededeling.

„De aanvraag tot omgevingsvergunning voor deze eerste fase omvat eveneens wegenis- en rioleringswerken. Deze ‘zaak der wegen’ is een bevoegdheid van de gemeenteraad en stond geagendeerd voor de zitting van 8 september. Er was echter een bindend ongunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), waardoor er voorgesteld werd om de gemeenteraad te laten beslissen om de ‘zaak der wegen’ te laten weigeren door de gemeenteraad.“

„Op donderdag 3 september vond er een overleg plaats gevonden tussen de projectontwikkelaar en AWV om de inhoudelijke argumenten van dit ‘ongunstig advies’ te bespreken en te kijken hoe dit kon worden geremedieerd. De besprekingen hierover zullen de komende tijd verder worden gezet. In navolging hiervan heeft de ontwikkelaar de lopende aanvraag tot omgevingsvergunning ingetrokken.“

Lees ook deze artikels