Modern en geassisteerd wonen in het hartje van de stad

Dendermonde heeft voor elke woonbehoefte een geschikt aanbod. Zo maken Residentie Christiana en Augustijnengeassisteerd wonen in het hart van de stad voor iedereen haalbaar. De woningen zijn eigentijds, comfortabel om te leven en hebben het voordeel dat als assistentie nodig is, die ook onmiddellijk kan worden geboden.

“In principe zijn onze woningen beschikbaar voor mensen vanaf 65 jaar, maar daar kan een uitzondering op worden gemaakt. Ons advies is om niet te wachten tot hulp noodzakelijk is geworden, maar om al vroeger te genieten van de voordelen van geassisteerd wonen”, zegt directeur Tom Van de Vreken. “Sommige bewoners zeggen ons dat als ze vroeger op de hoogte waren geweest van onze assistentiewoningen, ze al veel eerder de stap hadden gezet.”

Coronacrisis ombuigen in een voordeel

De huidige coronacrisis maakte dat men op een andere manier is gaan kijken naar geassisteerd wonen. “We zijn geen woonzorgcentrum of hangen ook niet af van een woonzorgcentrum waardoor we in het begin van de crisis ook niet dezelfde drastische maatregelen kregen opgelegd. Onze bewoners hebben dezelfde rechten en plichten als elke andere burger. Dit betekende dat op het hoogtepunt van de crisis bezoek was toegelaten, maar toch merkten we dat de nood aan sociaal contact groter werd”, aldus Tom Van de Vreken. “We organiseerden daarom volledig coronaproof een tiental openlucht mini-concerten zodat iedereen toch af en toe veilig uit zijn kot kon komen. We lanceerden een eigen boodschappendienst die trouwens nog altijd actief is. Bewoners kregen ook een gratis paasontbijt met een leuk bewegingsmoment aangeboden en in samenwerking met de stedelijke bibliotheek werd een mobiele bib opgestart. Het was een moeilijke periode, maar we wilden binnen de residenties zo normaal mogelijk blijven werken. Veel van deze zaken gaan we trouwens behouden.”

Verbinding met de stad is essentieel

„We willen actief deel uitmaken van het leven in de stad. De connectie tussen onze residenties en de stad is voor ons van groot belang”, bevestigt Tom Van de Vreken. “Zo hopen we bijvoorbeeld dat als ‘Dwars Door Dendermonde‘ of de ‘City Night Run’ opnieuw plaatsvinden onze site mee in het parcours kan worden opgenomen. Ook aan het recente ‘Kunst Achter Glas’ doen we mee en tonen we ook kunstwerken van onze bewoners. We kiezen trouwens bewust voor de inbreng van bewoners. Ons doel is vooral om hun initiatieven te faciliteren. Hiervoor zijn we gaan kijken naar het Scandinavische Tubbemodel. Deze manier van werken is gebaseerd op de participatie van bewoners, personeel, familie enzovoort. Door de coronacrisis ligt dit traject even stil, maar er wordt aan gewerkt.”

Infodagen

“Meteen na de doorbraak van het coronavirus werd door de overheid een opnamestop ingesteld, zonder compensatie, zonder overleg”, vertelt Tom Van de Vreken. “Gelukkig is die maatregel intussen van de baan. Wij zijn helemaal voorbereid om in veilige omstandigheden nieuwe bewoners te ontvangen.”

Wie graag meer wil weten over geassisteerd wonen bij deze residenties kan zich inschrijven voor de infodagen op 16, 17, 23, 24, 25 en 26 september en 8, 9, 10 en 12 oktober. Omwille van het coronavirus is het nodig vooraf een afspraak te maken en vinden enkel individuele bezoeken plaats. Bel 052 25 81 02 of stuur een e-mail naar sophie.keymeulen@ikoo.be.

Lees ook deze artikels